สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนอัตโนมัติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดสุรินทร์ 14 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 12-03-2563 256 ดาวน์โหลดเอกสาร

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนอัตโนมัติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดสุรินทร์ 14 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)